Privaatsustingimused

Privaatsustingimused


Mängutuba Triangel kogub Teie isikuandmeid, kui Te kasutate meie kodulehel olevat  broneerimissüsteemi, ning töötleb neid viisil ja eesmärgil, mis on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meile on oluline kaitsta Teie isikuandmeid ja privaatsust.

Isikuandmete kogumine

Mängutuba Triangel kogub Teie isikuandmeid, kui Te kasutate meie kodulehel olevat  broneerimissüsteemi, ning töötleb neid viisil ja eesmärgil, mis on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meile on oluline kaitsta Teie isikuandmeid ja privaatsust.

Te ei ole kohustatud nimetatud isikuandmeid mängutoale avaldama, kuid isikuandmete esitamata jätmine võib põhjustada olukorra, kus me ei saa Teile mängutuba broneerida.

Broneeringut tehes Te kinnitate, et vastavad isikuandmed on korrektsed ja et Te ei ole teadlikult esitanud valesid isikuandmeid. Valede isikuandmete esitamine võib põhjustada olukorra, kus me ei saa Teile mängutoa teenust osutada.

Isikuandmete töötlemine

Eelnevalt nimetatud isikuandmete esitamine on vajalik selleks, et broneerida Teile mängutuba. Mängutuba Triangel töötleb Teie isikuandmeid Teile broneeringu kinnitust saates.

Isikuandmete kogumise allikad

Me kogume kõik Teie isikuandmed otse Teilt. Me ei kogu isikuandmeid mitte ühestki teisest allikast.

Ligipääs isikuandmetele

Teie isikuandmetele on ligipääs ainult Mängutuba Triangel töötajal, kellel on vaja töödelda Teie isikuandmeid selleks, et mängutuba Teile broneerida. Lisaks tagame ligipääsu Teie isikuandmetele isikutele, kellel on selleks õigus tulenevalt seadusest.

Me ei edasta Teie isikuandmeid teistele.

Isikuandmete säilitamine

Mängutuba Triangel säilitab Teie isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik, et Teile mängutoa teenust osutada või kuni see on seadusega nõutud